Hvem er vi

Vi er en blandet flok som alle har interesse i den gamle dyd husflid. I denne forening hjælper vi hinanden med nye ideer og teknikker.

Historien bag Fredericia Husflidsforening

Foreningens arbejde har siden opstarten forandret sig fra at være praktiske færdigheder i hjemmet til det mere hobby betonede arbejde.

Ideen med foreningen blev sået i 1946, men først startet op i 1947. Desværre gik foreningens arbejde på et tidspunkt i stå og der var kun eet medlem tilbage. Han varetog både formand og kassere og holdt dermed foreningen i live.

I 1982 tog bl.a. Peter Dalcomyn initiativ til at genstarte foreningen. Dette betyder at den har bestået i over 60 år, og søndag den 13. januar 2008 havde vi 25 års jubilæum på Ældrecenteret i Jyllandsgade

Her var formanden for Vejle Amts Husflidskreds og holde tale ved åbningen. Den kan læses her: 25 års jubilæumstale